BPH-Protektor

Naszym celem jest dbanie o poczucie bezpieczeństwa naszych Klientów na równi z naszymi bliskimi.


     Prawo polskie wymaga od WSZYSTKICH PRACODAWCÓW zapewnienia przeszkolenia swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na zasadach ogólnych oraz specjalistycznych w zależności od wykonywanej pracy.

Należy pamiętać, że:
  • w Polsce co roku wzrasta liczba wypadków w pracy
  • wszyscy pracujący powinni posiadać zaświadczenia w zakresie przeszkolenia BHP
  • większość firm nie posiada PRAWNIE WYMAGANEJ oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy
  • większość firm nie zatrudnia na stałe specjalistów BHP
  • pracodawcy mają często problemy ze współpracą i spełnianiem wymagań stawianych przez SANEPID oraz Państwową Inspekcję Pracy.
     Oferujemy kompleksową obsługę w segmencie usług BHP na zasadach stałej współpracy („służba BHP”), a także realizowania konkretnych jednorazowych zleceń.

     Specjalizujemy się w doradztwie, organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń, sporządzaniu charakterystyk ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz prowadzeniu dokumentacji powypadkowej.